Perimeetri valve – tasub teada

Perimeetri valve on mõeldud olemasoleva perimeetri, näitaks ümbritseva aiaga piirnevaks valveks. Selle plussiks on sissetungija tuvastamine juba territooriumile sisenedes, mis annab lisaaega tegutsemiseks erinevalt hoonesisesest süsteemist.

Peamiselt jagunevad süsteemid kahte gruppi – mikrolainetel ja kiirtel põhinevateks.

Mikrolainebarjäär on seadeldis inimese või sellega samas suurusjärgus oleva objekti avastamiseks liini läbides. Süsteem koosneb saatjast ja vastuvõtjast või ainult saatjast. Saatja ja vastuvõtja puhul ei jõua objekti liikumisel liinile mikrolained enam vastuvõtjasse vaid on blokeeritud ning süsteem läheb häiresse. Ainult saatja puhul objekti liikudes mikrolainebarjääri põrkuvad sealt mikrolained tagasi ning süsteem läheb häiresse.

Samuti mikrolainetel põhinevad ka kardinsüsteemid, mis erinevalt eespool kirjeldatust genereerivad õhukese mikrolaineseina või kardina, mis on kasulik näiteks seinade äärde paigutades, et poleks võimalik akendest või ustest sisse tungida. Samuti kõrgete piirdeaedade puhul.

Kiirsüsteemid põhinevad lihtsal kiirekatkestusel, kui objekt liini läbib. Selle miinuseks on kitsas kaetav ala ning võimalikud valehäired suurte tormide, vihmade ja lumega.

Aiakaitsesüsteemid on mõeldud elastsetele aedadele nagu mõned puitaiad ning peamiselt võrkaiad. Kaitsekaabel on fikseeritud liikumatult ning kui aiale langeb sissetungija näol raskus, kaabel deformeerub ning edastatakse häire.